top of page

אומנות הפירוק

 

לאחר תקופה לא קצרה בה , עסקנו והעמקנו בלמידת תיאוריה ופרקטיקה  של אומני עבר, 
"Old masters" ,האומנים אשר עמלו והשקיעו את חייהם  ביצירת  טכניקות של "אומנות בונה", אשר
משתמשים בהן עד היום.
אנו חוזרים בחזרה לימינו , להצצה באומנות " מפרקת" 
בפרק קצר זה נתבונן בעבודות של 2 אומניות ההווה
 

 

מיכל אורגיל:( לאומנית אין אתר ואין מקורות לקורות חיים.) 
בסטודיו חקרנו את העבודות שלה.
נולדה בירושלים
מתגוררת בחולון
בוגרת המדרשה לאומנות בבית ברל
הסטודיו שלה בקריית המלאכה שבתל אביב.
bottom of page