top of page

חופשה נעימה ונפגש בקרוב

SOON

סיום שנה בתערוכה מקסימה

,תודה רבה לכל התלמידים , המבקרים, הקולגות, האוצרות, הנכדים, הילדים, החברים, החברות, השכנות, המורות

,   שהגיעו אתמול לתערוכה.לא הצלחנו לצלם את כל המבקרים, התנועה והשמחה הייתה רבה

!היה  באמת מקסים

 אנו יוצאים לפגרה של חודש
1.9.21 ונפגשים ב
ב9:30 בבוקר.
 
על פי ההתחייבויות של סטודיו ינשופים
 וכבכל שנה: לכל קבוצה ולכל התלמידים 
40 מפגשים שנתיים.
ולכן לא משנה באיזה חודש יוצאים החגים.   
מערכת החופשות והחגים תפורסם קרוב לספטמבר.
להזכירכם /להזכירכן , כל מי שנרשם לשנה הבאה יחוייב בכרטיס אשראי ב29.8.21
3 ימים לפני תחילת השנה ,
בשביל למנוע תקלות שנוצרות מעומס על המסופים ב1.9
בבקשה בדקו שכרטיס האשראי שלכן/ שלכם מעודכן  במשרד.
תודה רבה וחופשה נעימה.

 

Who Are We
bottom of page