top of page

תרומה לקהילה

נתינה זו קבלה

בכל הזדמנות שמגיעה אל סטודיו ינשופים ובה הצעה וכוונה טובה לתרומה לקהילה , אנו תמיד אומרים כן!

>>בכל שנה  מאז פתיחת הסטודיו,4  ילדים ממשפחות בעלות יכולת כלכלית נמוכה, השתתפו במשך שנה שלמה בחוג אמנות בסטודיו -בחינם ללא כסף.

>>כאשר המצב הביטחוני בדרום התלקח והמשפחות עברו לתקופת צינון למרכז הארץ - השתתפו ילדים מהדרום  בסדנאות הקיץ  במשך כל  שבועות הקיץ- בחינם ללא כסף.

>>תלמידי קבוצות הנוער והמדריכות בסטודיו ינשופים, יצאו לפרוייקט של שיקום וציור על ברכת מים  נטושה בכפר סבא- שעומדת במרכז גינה ציבורית.

>>תלמידי הסטודיו השתתפו בתערוכה בהיכל התרבות העירוני של כפר סבא, "בעין שיוויונית" 

>>ה"לב זוכר" -   תלמידי  סטודיו ינשופים בכל הגילאים , השתתפו בפרויקט למען המשפחות שיקרייהם  נספו במלחמות האיבה הכלל יצירת 250 לבבות קרמיקה שרופות  עם גלזורה אדומה עליהן עבודות אמנות .

">>שונים ביחד"-  תלמידי סטודיו ינשופים בגילאי  5-18 השתתפו בתחרות ארצית למען קידום הרעיון של "שונים ביחד " קבלת השונה- האחר , 

והתלמיד שלנו "אביתר נימני " זכה בתחרות ועבודתו צולמה והודפסה על גיליון פלסטיק עמיד בגודל של 9 מטרים , עבודתו נדדה ברחבי אירופה וארצות הברית , למען קידום הרעיון של קבלת האחר- השונה.
>> "הטבע הוא אני לאהוב"- תרומת כרזה ששוכפלה ופורסמה ברחבי עמק חפר.

>> מחזור בקבוקי פלסטיק , עיצובם וצביעתם והקמת מיצג אמנות לשנה החדשה ,בשביל  שהאנשים יוכלו לצאת מעט  מהבתים  בתקופת סגר הקורונה ולראות אמנות בעמק חפר.

>>"גדרות מחייכות"- סטודיו ינשופים תרם 2 ציורים בגודל 1.5  מטרים כל אחד, שנתלו  לאורך הבניה של הרכבת הקלה בתל אביב .

>> פסטיבל שייח אבריק 5 - העברת סדנאות  בהתנדבות ללא תשלום בחינם- כתרומה לקהילה עם מוסיקה מקורית וחומרים שהסטודיו הביא באהבה

bottom of page